Outbreak of exanthematous illness associated with Zika, chikungunya, and dengue viruses, Salvador, Brazil

Cardoso, Cristiane W, Paploski, Igor AD, Kikuti, Mariana, Rodrigues, Moreno S, Silva, Monaise MO, Campos, Gubio S, Sardi, Silvia I, Kitron, Uriel, Reis, Mitermayer G and Ribeiro, Guilherme S (2015) Outbreak of exanthematous illness associated with Zika, chikungunya, and dengue viruses, Salvador, Brazil. Emerging infectious diseases, 21 (12). p. 2274.

Information
Library
View Item